spekter.no>Ord og uttrykk>Lønnsendring, real

Lønnsendring som er korrigert for prisstigningen, slik at den gir uttrykk for verdien av lønnsendringen. Eks.: Dersom lønnsendringen fra 1996 til 1997 er 4 % og prisveksten 2 %, er reallønnsendringen (4-2=) 2%.