spekter.no>Ord og uttrykk>Lønn

Lønn er den godtgjørelse i penger som ytes for en arbeidsytelse som er avtalt mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker.