spekter.no>Ord og uttrykk>Lønn, nominell

Nominell lønn vil være lønn slik den fremkommer av lønnstabell, mv, uten at det foretas verdikorrigeringer. Når en i vanlig tale bruker begrepet lønn, er det vanligvis nominell lønn det menes.