spekter.no>Ord og uttrykk>Lockout (se arbeidsstengning)