spekter.no>Ord og uttrykk>Levealdersjustering

Et prinsipp i ny folketrygd som skal sikre at pensjonsordingen er bærekraftig også hvis levealderen øker. Dersom nye kull pensjonister forventes å leve lenger enn tidligere kull reduseres den årlige pensjonen fra folketrygden tilsvarende. Den enkelte kan kompensere dette ved å arbeide lenger