spekter.no>Ord og uttrykk>Lavtlønnsordning

Lavtlønnsordning består i at det er definert lavtlønnsgarantier i en tariffavtale. I tillegg er det etablert overføringer, slik at de som faller inn under en slik garanti, kan få utbetalt fra ordningen. Ordningen finansieres med trekk fra arbeidstakere og arbeidsgivere som omfattes av ordningen.