spekter.no>Ord og uttrykk>Lavtlønnsgaranti

I enkelte tariffområder har det utviklet seg lavtlønnsgarantier. Disse har bestått i at det har vært garantert at ingen ansatte som ikke er innplassert på lønnsstige skulle ha en lønn lavere enn en avtalt prosent i forhold til en normgruppe. Det varierer sterkt hvordan normgruppen har vært definert; gjennomsnitt for bransjen, visse bedrifter, definerte bransjer mv. Se for øvrig lavtlønnsordning. I Spekter-området finnes ikke slike ordninger.