spekter.no>Ord og uttrykk>Lavtlønn

Begrepet knyttes til tanken om at lønnsoppgjøret skal ivareta offentlige inntektspolitiske målsetninger om inntektsfordeling ved at lavtlønte gis forholdsmessig større tillegg enn høytlønte. Grensene for hva som defineres som lavtlønn varierer, men det har vært vanlig å nytte 85 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som mål.