spekter.no>Ord og uttrykk>Lærling

En elev som har inngått lærekontrakt i fag som er lagt under Opplæringslova  med sikte på fag-/svenneprøve.