spekter.no>Ord og uttrykk>Lærebedrift

Virksomhet som er godkjent i medhold av "Opplæringslova".  Lærebedrifter skal godkjennes av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda, som også kan frata en lærebedrift rett til å ha lærlinger. Godkjenningen gir virksomheten rett til tilskudd fra det offentlige og at lærlingen kan ta fagprøve ved virksomheten.