spekter.no>Ord og uttrykk>Konflikt

Upresis betegnelse på arbeidskamp. Betegnelsen er brukt i reglene om permittering, som er gjengitt i hovedavtalens kap. V.