spekter.no>Ord og uttrykk>Kollektiv oppsigelse

Arbeidsoppsigelse (plassoppsigelse).  Slike oppsigelser betegnes ofte kollektive fordi de omfatter flere arbeidstakere, ofte også flere arbeidsgivere. Hovedavtalens § 9 inneholder Regler om kollektive oppsigelser.