spekter.no>Ord og uttrykk>Inntekt

Inntekt er summen av lønn, overføringer (trygder), renter og utbytte fra investeringer samt kontantverdien av naturalytelser fra arbeidsgiver.