spekter.no>Ord og uttrykk>Innstillingsrett

Retten til å foreslå dommere til Arbeidsretten. Fagforening med minst 10 000 medlemmer og arbeidsgiverforening med som representerer minst 100 arbeidsgivere med minst 10 000 ansatte, kan foreslå dommere til Arbeidsretten. Blant de foreslåtte oppneves to arbeidsgiverrepresentanter og to arbeidstakerrepresentanter. Disse er foreslått av henholdsvis NHO og LO. I tillegg er det oppnevnt 10 varamenn for hver gruppe. Når retten behandler saker hvor andre organisasjoner enn NHO og LO er part, vil den som regel oppnevne dommere blant de varamedlemmer som er foreslått av disse organisasjoner.