spekter.no>Ord og uttrykk>Innskuddsbasert pensjonsordning

Innskuddspensjon er en privat pensjonsordning som er et supplement til folketrygden. Ytelsene fra pensjonsordningen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. På samme måte som for alderspensjon fra folketrygden er 67 år tidligste pensjonsalder. Innskuddsbaserte ordninger gir større forutsigbarhet i forhold til hvilke kostnader pensjonsordningen vil innebære for arbeidsgiveren.