spekter.no>Ord og uttrykk>IA

Avtalen om inkluderende arbeidsliv mellom partene i arbeidslivet. Avtalen gjelder nå fram til 31. desember 2009  Avtalens operative mål er:

  • Å redusere sykefraværet med minst 20%
  • Å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne enn i dag
  • Å øke den reelle pensjoneringsalder