spekter.no>Ord og uttrykk>Hovedtariffavtale

Tjenestetvistlovens betegnelse på tariffavtale om generelle lønns og arbeidsvilkår i statlig sektor. Betegnelsen brukes også i Kommunal sektor, men ikke i Spekter-området og privat sektor for øvrig. I Spekter-området er tilsvarende forhold som regel regulert i overenskomstene.