spekter.no>Ord og uttrykk>Horisontale tariffavtaler

Uttrykk som er brukt for å beskrive tariffavtaler som er inngått mellom en arbeidsgiverforening og en fagforening og som omfatter utøvere av et bestemt yrke eller fag, og som er gjort gjeldende for slike arbeidstakere i flere virksomheter.

Betegnelsen er upresis og har ingen arbeidsrettslig forankring.