spekter.no>Ord og uttrykk>HMS

Myndighetene har siden 1992 krevd at bedriften skal arbeide systematisk med HMS.
HMS består av følgende elementer:

  • Helse: skader, helseslitasje og sykdom
    fysisk, psykisk og sosialt velvære
  • Miljø: arbeidsmiljø, ytre miljø, innemiljø 
  • Sikkerhet: beskyttelse av mennesker, materiell og natur