spekter.no>Ord og uttrykk>Gå sakte aksjoner (se dagsing)

Se dagsing.