spekter.no>Ord og uttrykk>Fritid

Tid hvor arbeidstakeren ikke står til arbeidsgivers disposisjon. Som fritid regnes bl.a. spisepauser og andre pauser hvor arbeidstakeren fritt kan forlate arbeidsstedet, reise til og fra arbeidsstedet eller annet fremmøtested, tid som går med til å skifte til arbeidstøy o.l.