spekter.no>Ord og uttrykk>Fremmøtested

Det sted arbeidstakeren møter frem for å påbegynne arbeidstiden. For arbeidstakere som skal utføre sitt arbeid i arbeidsgiverens lokaler, vil dette normalt også være fremmøtestedet.

For arbeidstakere som skal utføre sitt arbeid på flere steder eller ute hos kunder, kan fremmøtestedet variere. Fremmøtested kan her være enten hos arbeidsgiveren eller der arbeidet skal utføres. Dersom annet ikke er avtalt, fastsetter arbeidsgiveren hva som skal være fremmøtested.