spekter.no>Ord og uttrykk>Forhandlingsbrudd

Når den ene part avslutter forhandlingene i den hensikt å gå til plassoppsigelse.

Begrepet brukes også tidvis om andre situasjoner hvor den ene part avslutter forhandlingene uten at det er oppnådd enighet. Slike forhandlingsavslutninger har imidlertid normalt ingen rettsvirkninger.

Hvor hensikten med avslutningen er å bringe forhandlingene over i en ny fase, for eksempel fra lokale til sentrale forhandlinger, vil det gi mest veiledning om forhandlingene betegnes avsluttet i uenighet.