spekter.no>Ord og uttrykk>Forhandlinger, lokale

Forhandlinger som føres i den enkelte virksomhet. Virksomhetens forhandlingsmotpart vil som regel være den lokale fagforening, men ved forhandlinger om overenskomst kan også vedkommende forbud være forhandlingsmotpart. Forhandlinger om overenskomstens del B, særavtaler samt tvister om slike avtaler føres lokalt. Det skilles mellom lokale forhandlinger og sentrale forhandlinger.