spekter.no>Ord og uttrykk>Foretakspensjon

Foretakspensjon er en privat pensjonsordning som er et supplement til folketrygden. På samme måte som for alderspensjon fra folketrygden er 67 år tidligste pensjonsalder.