spekter.no>Ord og uttrykk>Forbud mot arbeidsstans (se Riksmeklingsmannens forbud mot arbeidsstans)