spekter.no>Ord og uttrykk>Ferie under arbeidskamp

Ferielovens § 9 nr 4 gir anledning til å fastsette og kreve avviklet ferie under arbeidskamp etter de vanlige regler for fastsetting av ferietidspunkt (§6) og tidspunkt for ferie (§7).

Arbeidsgiveren kan ikke flytte ferien som følge av arbeidskampen. Dersom arbeidsgiveren unnlater å utbetale opptjente feriepenger i forbindelse med ferien etter reglene i § 11, anses ferien for ikke avviklet