spekter.no>Ord og uttrykk>Etterslep

Uttrykker en mindrelønnsutvikling for en arbeidstakergruppe i forhold til en annen gruppe som er valgt som normgiver. I hovedsak er dette krav som fremmes av arbeidstakerorganisasjonene som begrunnelse for at en gruppe skal ha en forholdsmessig større andel av et lønnsoppgjør. Betraktningen baserer seg på at relasjoner mellom grupper ikke skal endres. Problemstillingen avvises normalt av arbeidsgiver.