spekter.no>Ord og uttrykk>Fleksibelt pensjonsuttak

I ny folketrygd vil den enkelte arbeidstaker selv kunne velge når man ønsker å ta ut alderspensjon. Pensjon kan tidligs tas ut fra fylte 62 år. Det er mulig å ta ut både hel og delvis alderspensjon. Pensjonen vil ikke bli avkortet mot eventuell arbeidsinntekt.