spekter.no>Ord og uttrykk>Divisor

I avtalesammenheng er divisor et delingstall som benyttes for omregning av årslønn til timelønn, spesielt ved beregning av overtidsgodtgjørelse. Se for øvrig årsverk. I Spekter-området benyttes både 1950 og 1850 som utgangspunkt for beregning av overtid. For virksomheter som i hovedsak har ansatte med 37,5 timers uke vil det være naturlig å bruke 1950.