spekter.no>Ord og uttrykk>Delt dagsverk

Arbeidstidsordning hvor den daglige arbeidstiden er delt i to eller flere arbeidsøkter med mellomliggende friperioder som er lenger enn vanlige pauser. Tiden mellom arbeidsøktene regnes som fritid.