spekter.no>Ord og uttrykk>Delingstall

I ny folketrygd skal det for hvert årskull beregnes et såkalt delingstall. Det er det tallet pensjonsbeholdningen deles på for å beregne årlig pensjon. Beregningen nyttes for å kunne foreta en levealdersjustering.