spekter.no>Ord og uttrykk>Dagsing

Arbeidskamp som innebærer at arbeidsytelse og lønn settes ned. Kravet til plassoppsigelse medfører at dagsing ikke er tillatt som alminnelig kampvåpen. For at dagsing skal være lovlig, er forutsetningen at den er avtalt i tariffavtale. Mest vanlig er akkordavtaler som gir en prestasjonsytelse i tillegg til vanlig lønn. Ved uenighet om akkordsatser, kan arbeidstempoet settes ned til det som er normalt uten akkordtillegget, og det utbetales vanlig lønn uten akkordtillegg. På grunn av forhandlingsordningen for inngåelse av overenskomster i Spekter-området, vil ikke slik arbeidskamp være mulig.