spekter.no>Ord og uttrykk>Boikott

Tiltak som gjennomføres i den hensikt å skade, straffe eller tvinge noen, og som tar sikte på å hindre eller vanskeliggjøre vedkommendes økonomiske samkvem med andre (lov om boikott av 5. desember 1947). Som eksempel kan nevnes at en virksomhet nektes leveranser som er nødvendig for å holde driften i gang.

Loven stiller opp flere krav til en lovlig boikott. B. a. må den være varslet, det må være et rimelig forhold mellom den skade som påføres og de interesser som skal fremmes, den må ikke gjennomføres ved rettsstridige midler eller ved bruk av usanne eller misvisende opplysninger.