spekter.no>Ord og uttrykk>Blokade

Den streikende fagforening søker å hindre at arbeidstakere som ikke er i streik overtar de streikendes arbeid, eller at arbeidsgiver tar inn andre i deres sted. Blokade regnes etter arbeidstvistlovens § 1 bokstav f) som en del av streiken, og kan derfor ikke anvendes i perioder med fredsplikt.