spekter.no>Ord og uttrykk>Betinget permitteringsvarsel (se permitteringsvarsel, betinget)