spekter.no>Ord og uttrykk>Årsverk

1 årsverk er den arbeidsinnsats en arbeidstaker utfører i full stilling i løpet av ett år. Beregningsmessig er begrepet sentralt i forbindelse med å velge divisor for beregning av overtidsgodtgjørelse. I tillegg skilles mellom bruttoårsverk og nettoårsverk (eksklusive ferie, faste og bevegelige helligdager).

Ukentlig arbeidstid

Brutto årsverk

Netto årsverk

40 2080 1832
38 1976 1740,4
37,5 1950 1717,5
36 1872 1648,8
35,5 1846 1625,9
35 1820 1603
33,6 1747,2 1538,88

De uketimesatser som gjelder i arbeidsmiljøloven er 40, 38 og 36 t/uke. Fra arbeidstidsreduksjonen pr. 1.1.87 ble det i de fleste tariffavtaler avtalt kortere arbeidstid. Grensene i arbeidsmiljøloven er imidlertid uendret. Ved beregning av timesatser, overtid o.l. (se divisor) benytter en som regel brutto årsverk. I enkelte andre sammenhenger hvor den faktiske arbeidstiden er et sentralt punkt, benyttes ofte netto årsverk. I sammenheng med undervisningspersonalets i skoleverkets arbeidstid, ble det i nemndskjennelse slått fast at lærerårsverket er 1717,5 t, dvs et nettoårsverk.