spekter.no>Ord og uttrykk>Årslønnsvekst (se lønnsvekst, års)