spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidstvistloven

Lov av 27. januar 2012 som inneholder regler om tariffavtalers form og innhold, adgangen til å benytte arbeidskamp, megling og arbeidsrettens sammensetning og kompetanse.