spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidstid

Definert i arbeidsmiljøloven som den tid arbeidstakeren står til arbeidsgiverens disposisjon. Pauser hvor arbeidstakeren fritt kan forlate arbeidsstedet regnes som fritid, og er ikke en del av arbeidstiden. Dette innebærer at spise- og hvilepauser normalt kommer i tillegg til den daglige arbeidstid.

Arbeidsavtalen skal opplyse om hva som er den normale daglige eller ukentlige arbeidstid eller angi lov eller tariffavtale hvor dette er regulert.