spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidstid, fleksibel

Arbeidstidsordning som gir den enkelte ansatte anledning til innenfor bestemte grenser selv å bestemme når arbeidstiden skal påbegynnes og avsluttes den enkelte arbeidsdag. Som regel er det også anledning til å variere arbeidsdagenes lengde.

Det vanlige er at det avtales eller fastsettes en kjernetid hvor alle arbeidstakere må være tilstede (kjernetid). Samtidig fastsettes det tidligste tidspunkt for arbeidets start og seneste tidspunkt for dets avslutning (ytre arbeidstid). Det er også vanlig å avtale regler for avspasering av mertid og når minustid fører til trekk i lønn.

Et praktisk eksempel er kjernetid mellom kl 09.00 og kl. 14.30, og ytre arbeidstid mellom kl.06.30 og kl. 17.00.