spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsstengning

Arbeidstvistlovens betegnelse på lockout. Definert som en hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom arbeidsgiveren selv eller en annen arbeidsgiver og en fagforening eller mellom en arbeidsgiverforening og en fagforening, uten hensyn til om andre arbeidstakere tas inn i stedet for de utestengte.

I Spekter treffes vedtak om arbeidsstengning på generalforsamling.