spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsstans

Arbeidstvistlovens betegnelse på at arbeidet innstilles i forbindelse med streik eller lockout. Arbeidsstansen kan være total slik at den omfatter alle de arbeidstakere tvisten gjelder, eller partiell slik at den bare omfatter en del av dem.