spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsoppsigelse

Arbeidstvistlovens betegnelse for den plassoppsigelse som varsler streik eller lockout. Definert i loven som arbeidstakernes oppsigelse av sine arbeidsplasser eller arbeidsgivernes oppsigelse av arbeidstakerne i hensikt å iverksette arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning.

Etter lovens system med arbeidsoppsigelse innebærer at de arbeidstakeren som er i streik eller er utestengt ved lockout ikke lenger er ansatt i virksomheten. Av denne grunn var det tidligere vanlig å avtale ved konfliktens avslutning at arbeidstakerne skulle tas inn i arbeidet igjen. Etterhvert er det blitt mer vanlig å se på dette som en selvfølge.