spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsnedleggelse

Arbeidstvistlovens uttrykk for streik. Er definert som en hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforeningKarakteristisk er således aksjonens kollektive preg og formålet.