spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsgivers styringsrett

Tradisjonelt definert som arbeidsgivers rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå og bringe til opphør arbeidsavtaler.

Styringsretten ligger i utgangspunktet hos eieren, som delegerer den til virksomhetens ledelse. Styringsretten må utøves innenfor de rammer lov, tariffavtaler og arbeidsavtaler trekker opp. Retten til å si opp arbeidsavtaler er for eksempel betinget av at det foreligger saklig grunn. Arbeidsavtalen kan også gi grenser for hvilke arbeidsoppgaver en arbeidstaker kan pålegges.