spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsgiverperiode

En periode hvor en arbeidsgiver har lovbestemt plikt til å betale lønn til arbeidstakere som er borte fra arbeidet. Dette gjelder normalt de første 16 dagene av en sykdomsperiode, og normalt de tre første dagene av permittering som ikke skyldes arbeidskamp. Se også permitteringslønn og sykdom under arbeidskamp.