spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsgiverperiode

En periode hvor en arbeidsgiver har lovbestemt plikt til å betale lønn til arbeidstakere som er borte fra arbeidet. Dette gjelder normalt de første 16 dagene av en sykdomsperiode, og normalt de 10 første dagene av permittering som ikke skyldes arbeidskamp. Ved permittering vil det være en ytterligere arbeidsgiverperiode på fem dager etter at arbeidstaker har vært permittert i 30 uker. Se også permitteringslønn og sykdom under arbeidskamp.