spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsgiverforening

Definert i arbeidstvistloven som en sammenslutning av arbeidsgivere som har til formål å ivareta medlemmenes interesser i forhold til arbeidstakerne.

En del arbeidsgiverforeninger har i tillegg til dette  oppgaver på andre områder hvor medlemmene har felles interesser.