spekter.no>Ord og uttrykk>Anbefalt forslag

Meglingsforslag eller annet forslag til tariffavtale som partenes forhandlere anbefaler at medlemmene godkjenner. På arbeidstakersiden skjer dette ved uravstemning. Styret i Spekter kan vedta overenskomster, se vedtektenes § 6-2.