spekter.no>Ord og uttrykk>Alleårsregel

Ny folketrygd bygger på prinsippet om at pensjon skal tjenes opp i alle yrkesaktive år. (Med tillegg av omsorgstjeneste og militærtjeneste), og at alle år teller likt ved beregning av alderspensjon fra folketrygden. I dagens system er det de 20 årene med høyest inntekt som avgjør pensjonsnivået.